Brand History

1966

Các thiết kế của CLF được dựa trên các công cụ đo chính xác, thể hiện sự chuyên nghiệp và độ chính xác cao của CLF. Ñeå ñoái phoù với sự thay đổi khoâng ngöøng của xã hội và sự chuyển đổi của doanh nghiệp, CLF luôn kiên trì phát triển trong söï ổn định, taän tâm và chuyên nghiệp trong sản xuất và chế tạo các loại máy ép phun, tích hợp theo chiều dọc trong ngành nhựa, cung cấp nhiều hôn veà thông tin và dịch vuï cho khách hàng.

1966

2016

Phông chữ tiếng Anh CLF với chữ nghiêng góc cạnh thể hiện sự sắc bén và hiện đại của logo, tượng trưng cho sự khởi đầu bằng công nghệ của CLF. Cùng với thời gian CLF đã tạo ra nhiều mẫu máy ép phun vôùi toác ñoä nhanh coù ñoä chính xaùc cao vaø tieát kiệm điện năng.

2016