Form liên hệ

Các bạn có quan taâm với sản phẩm của công ty chúng tôi không? Neáu bạn muốn liên hệ trực tieáp với chúng tôi, xin đừng chần chừ, các nhân viên kinh doanh của chúng tôi sẽ nhiệt tình tư vấn cho các bạn! Các sản phẩm bạn caàn tìm kieám đeàu được theå hieän ở đây, hãy đieàn form dưới đây để nhận thông tin chi tieát hơn từ CLF.


Notice: Undefined index: PHPSESSID in /home/clf/public_html/contact.php on line 62
8536
Leave this field empty


Các điểm dịch vụ

 • Tổng công ty

  No.17, Lane. 360, Chung Cheng S. Rd., Yueng Kang Dist., Tainan City 71047, Taiwan
  Tel:+886-6-253-2111
  Fax:+886-6-253-3311, 254-8859
  E-mail:clf@clf.com.tw

 • Nhà máy thứ 2

  No.294, Yanhe St., Yongkang Dist., Tainan City 71082, Taiwan (R.O.C.)
  Tel:+886-6 253-4771-3
  Fax:+886-6 243-7688

 • Nhà máy tại Quan Miếu

  No.68, Lane 169, Sec. 2, Guanxin Rd., Guanmiao Dist., Tainan City 71841, Taiwan
  Tel:+886-6-595-8133
  Fax:+886-6-596-6168

 • Công ty TNHH maùy moùc Trung Sơn

  No. 6, Nan-Ton Blvd West., Nan-Tou Town, Zhong-Shan City, Guang-Dong Province, China
  Tel:+86-7602-3116801-5
  Fax:+86-7602-3116806