Máy ép phun nhựa bằng điện

AE Heä sản phẩm

Máy ép phun nhựa bằng điện
Loading...

Thư viện hình ảnh

Vui loøng gửi thoâng tin caàn tö vaán đeán chi nhaùnh công ty ñòa phöông , hoặc sử dụng form dưới đây để liên lạc với chúng tôi

Đặc điểm sản phẩm

Lực kẹp

120-650tấn

Đường điện tái sinh tiết kiệm hơn 15%.

 • Sử dụng bộ điều khiển và động cơ servo của Đức, hiệu suất cao, độ chính xác cao.
 • Cơ chế ép phun hiệu suất cao, tận dụng tối đa lợi thế của động cơ servo. Tốc độ cao, ổn định, chính xác.
 • Keát cấu thân máy vững chắc, hiệu suất chống rung cao.
 • Thieát keá mẫu có độ chịu lực và độ vững cao.
 • Hỗ trợ giám sát từ xa.
 • Chức năng thu nạp lại năng lượng độc đáo, tiết kiệm điện bảo vệ môi trường, phù hợp với trào lưu tiết kiệm năng lượng và giảm lượng carbon ra môi trường.
 • Phần mềm tự chủ hóa, có sự hỗ trợ kỹ thuật từ nhà máy Siemens của Đức.
 • Thiết kế tiêu chuẩn hóa phần cừng, giảm sự bảo trì hàng tồn kho.
 • Giao diện dễ sử dụng.
 • Hỗ trợ các chức năng quản lý phân cấp.
 • Hoạt động đồng thời nhiều trục, giúp giảm đáng kể thời gian đúc.

Lợi ích

 • Tốc độ phun 0-600mm

  Boä phaän phun vôùi tốc độ cao

 • Tăng tốc ñoä trong 60s

  Boä phaän phun vôùi tốc độ cao

Danh muïc