Venue:Guangzhou, PR China
Date: 2011/5/17~5/20
Booth NO. :10.1Q41
Contact Person:Tsai Te-lung
E-MAIL:telung@clf.com.tw